Nationaal congres ‘Waddenzee Wereldklasse’

Donderdag 17 mei 2018

Programma

9.30 uurOntvangst in Stadsschouwburg De Harmonie
10.00 uur Plenair ochtendprogramma met:
- opening door drie waddenprovincies
- m.m.v. Marjan Minnesma (directeur Stichting Urgenda), Co Verdaas (chairman Wadden Sea Board) en Foppe de Haan (oud-voetbalcoach)
- de visie van jongeren op het waddengebied
12.15 uur Lunch en netwerken
13.30 uur Workshops en Kenniscolleges over uiteenlopende vraagstukken in het waddengebied
15.30 uur Verrassende afsluiting congres in plenaire zaal
16.15 uur Netwerkborrel

Locatie

Stadsschouwburg De Harmonie
Ruiterskwartier 4
Leeuwarden

 

Deelname aan de dag is gratis.

Kijk voor meer congresinformatie op www.waddenzeewereldklasse.nl.of voor alle andere activiteiten op 17 en 18 mei op www.wadindestad.nl

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met telefoonnummer
058-2502145 of per mail via info@waddenzeewereldklasse.nl

 

Inschrijfformulier

Voornaam: *
Tussenvoegsel
Achternaam: *
Organisatie *
Functie: *
E-mailadres: *
Dieetwensen:
Opmerkingen:

Workshopkeuze

Naast het plenaire ochtenddeel kunt u tijdens het middagprogramma deelnemen aan 1 of 2 workshops/kenniscolleges. Maak uit onderstaande lijst tenminste 1 keuze. Vanzelfsprekend kunt u ook twee workshops volgen. Geef in dat geval twee keuzes aan. Maak daarnaast ook een reservekeuze voor het geval een workshop van uw keuze vol is. Een week voor het evenement ontvangt u bericht bij welke workshops/kenniscolleges u bent ingedeeld.

 

Aantal workshops geselecteerd:

 

Workshop12Reserve
1. Hoe bevorderen we het duurzaam toerisme in het waddengebied meer informatie over de workshop
2. Op naar een verdienmodel van zilte teelten meer informatie over de workshop
3. Monitoring: de staat van het waddengebied meer informatie over de workshop
4. Dynamiek van het waddensysteem in de 21e eeuw meer informatie over de workshop
5. Wad zwemt er in de Waddenzee meer informatie over de workshop
6. De Delfzijlster aanpak meer informatie over de workshop
7. Eems-Dollard estuarium, integrale aanpak van een grote opgave meer informatie over de workshop
8. De filosofie en missie van Sense of Place meer informatie over de workshop
9. Hoe vergroot je de betrokkenheid van mensen bij Werelderfgoed Waddenzee meer informatie over de workshop
10. Energietransitie Waddengebied – Texel/Noord-Holland meer informatie over de workshop
11. Waddenzee: natuurgebied van Wereldklasse – de ecologische ambities meer informatie over de workshop
12. Praamtocht door de Leeuwarder grachten – ooit havenstad aan de Middelsee meer informatie over de workshop
Geen workshop