Symposium 2020

Lief en leed door de jaren heen

Programma vrijdag 20 maart 2020

09.30 – 10.00 uurInloop/ ontvangst
10.00 – 12.15 uurOchtendprogramma met ‘Nieuwe wetenschappelijke inzichten’ met o.a.:
  • Prof. dr. Sible de Blaauw over “Middeleeuwse kerktorens in Friesland – Tussen menselijk verlangen en hemels teken”
  • Prof. dr. Hans Mol en Prof. dr. Giles de Langen over “De wonderbare vermenigvuldiging van kerken in de 12de en 13de eeuw”
12.15 – 13.30 uurLunch in Atrium Natuurmuseum
13.00 – 13.30 uurInloop / ontvangst
13.30 – 16.30 uurFeestelijk middagprogramma met o.a.:
  • Opening door voorzitter drs. Jan Kersbergen
  • Overhandiging eerste exemplaar “Levende stenen” aan Sybrand van Haersma Buma
  • Studenten NHL Stenden met documentaire over hoe jongeren naar de Friese kerken kijken
  • Tafelgesprekken
  • Prof. dr. Herman Pley over “Toekomst van de kerken”
16.30 – 17.30 uurInformele afsluiting met een hapje en drankje

 

Op de website www.aldefrysketsjerken.nl vindt u het meest actuele programma van het symposium.

 

Locatie symposium

Grote Kerk Leeuwarden
Bredeplaats 4
8911 EP Leeuwarden

 

Locatie lunch

Natuurmuseum Fryslân
Schoenmakersperk 2
8911 EM Leeuwarden

Inschrijven

Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Donateur * Ja Nee
Organisatie (indien van toepassing)
Mailadres: *
Dieetwensen:
Opmerkingen:

 

Ik schrijf me graag in voor:

    het ochtendprogramma van 09.30 tot 12.10 uur

    het middagprogramma van 13.00 tot 17.30 uur

    het ochtend- EN middagprogramma van 09.30 tot 17.30 uur

 

Lunch:

    

    ik lunch niet mee

 

Voorprogramma donderdag 19 maart 2020

Voor de gasten die een dag eerder naar Leeuwarden komen, bieden we een prachtige avond stadswandeling aan. De stadswandeling begint rond 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. We sluiten af met een lekker tsjerkebiertje. Voorafgaand krijgt u vanzelfsprekend nog informatie over waar u verwacht wordt.

    ik neem graag deel aan de avond stadswandeling op donderdag 19 maart 2020

    ik neem niet deel aan de avond stadswandeling op donderdag 19 maart 2020

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Congres Bureau Friesland, op telefoonnummer 058 – 250 20 21.