Datum: Donderdag 3 november 2022
Tijd: 10.30 - 16.30 uur
Locatie Schouwburg Odeon
Blijmarkt 25
8011 ND Zwolle

 

Het jaarlijkse Platform ACCT event zet samen met de culturele en creatieve sector actuele arbeidsmarktvraagstukken op de kaart.

In 2021 stond ons jaarlijkse event in het teken van duurzame professionele ontwikkeling. Het komende event op donderdag 3 november 2022 richt zich op het Platform ACCT-programma ‘verbetering van arbeidsvoorwaarden en het maken van collectieve afspraken’. Ook staan we aan de vooravond van het ontwikkelen van een aantal arbeidsmarkt-impulsen uit de Hoofdlijnenbrief Cultuur van het Ministerie van OCW. Graag delen we die actuele ontwikkelingen met ons netwerk.

 

Voor wie?

Alle relaties en stakeholders van Platform ACCT en bezoekers met specifieke interesse in het onderwerp arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector zijn welkom. Deelname is gratis. De ruimte is toegankelijk voor een beperkt aantal bezoekers, dus wees er snel bij!

 

Wat gaan we doen?

Dagvoorzitter Mounir Samuel gaat in gesprek met staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu en Platform ACCT directeur Sjoerd Feitsma. Noud van de Rhee presenteert het thema van het event. Aansluitend is er een panelgesprek met betrokkenen uit de popsector, voorlopers in het programma ‘verbetering arbeidsvoorwaarden en het maken van collectieve afspraken.’

 

Het middagprogramma bestaat uit twee onderdelen. Voor alle aanwezigen is er gelegenheid om deel te nemen aan een verdiepende kennissessie over het thema van de dag met ruimte voor vraag en antwoord. Ook kun je deze middag kennismaken met betrokkenen bij het programma uit verschillende deelsectoren, zoals amateurkunst/cultuureducatie, archeologie, film/audiovisueel, letteren en popmuziek.

 

Thema: Verbetering Arbeidsvoorwaarden

Klik hier voor een toelichting op het thema

 

In november 2021 startte Platform ACCT het driejarige Programma 'Verbetering Arbeidsvoorwaarden en Collectieve Afspraken'. Met als doel om de totstandkoming van praktijkinstrumenten en collectieve afspraken over betere arbeidsvoorwaarden binnen verschillende disciplines in de culturele en creatieve sector te bevorderen. Dit ter concretisering van de Fair Practice Code, met name fair pay. Drie jaar lang helpen we jaarlijks zes zogeheten ‘ketentafels’ op weg en begeleiden we de deelnemers, met name werkenden en werkverleners. Eerder dit jaar hadden de sectoren popmuziek, archeologie, amateurkunst/cultuureducatie en film/audiovisueel in verschillende snelheden een veelbelovende start, gevolgd door freelance klassieke musici, letterenorganisaties en de ontwerpsector. Beeldende kunstenaars, fotografen en cultuurmarketeers willen binnenkort starten. We gaan de opgedane kennis borgen en delen met de brede sector.

 

Programma in tijd

10.30 - 11.00 Ontvangst en registratie
11.00 - 12.00 Plenair programma met o.a. welkomstwoord Platform ACCT-voorzitter Irene Asscher-Vonk, interview met staatssecretaris Uslu, presentatie van programma 'verbetering arbeidsvoorwaarden’ en panelgesprek met popsector.
12.00 - 13.15 Netwerklunch
13.15 - 15.45 Verdiepende kennissessie ‘verbetering arbeidsvoorwaarden’ en kennismakingsronde langs betrokkenen uit vijf deelsectoren (roulerend in twee groepen).
15.45 - 16.30 Afsluitend drankje

 

Aanmelding

Voornaam *
Achternaam *
Organisatie *
Mailadres *
Dieetwensen

 

 

Opmerkingen

 

Bent u rolstoel gebonden of minder goed ter been, geef dit aan bij opmerkingen. Dan informeren wij u over passende parkeermogelijkheden.

 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze alleen om u goed te informeren over het event ‘Een faire praktijk’. Door dit formulier in te sturen gaat u hiermee akkoord.

 

Op het event is een fotograaf aanwezig. Beelden zullen achteraf gebruikt worden voor communicatie doeleinden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat het ons dan graag van tevoren weten.

 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien we overschrijvingen hebben, werken we met een wachtlijst.

 

 

Voor vragen of informatie kunt u een mail sturen naar info@eventplatformacct.nl